Nhà sản xuất:jappan

Mã sản phẩm:SPK_SPK1262

Giá: Call

Trạng thái:Còn hàng

 

   Thông tin sản phậm : Tất cả các loại Code kẹp trụ,kẹp ống.