Nhà sản xuất:jappan

Mã sản phẩm:SPK_SPK1263

Giá: Call

Trạng thái:Còn hàng

 

Mã hàng

Kích thước (mm)

Khối lượng(kg)

A

B

C

 25KVA

725

550

370

 

50KVA

730

900

700

 

75KVA

 

 

 

 

100KVA

 

 

Hồng Vân - 0932000540

Hồng Vân - 0918507118