Nhà sản xuất:jappan

Mã sản phẩm:PKDN_1227

Giá: Call

Trạng thái:Còn hàng

 

Mã hàng 

IPC70/35 

IPC95/35 

IPC95/95

IPC120/35

IPC120/120 

IPC150/150 

Loại dây dẫn
 (mm2)

 25-70/16-35

 25-95/16-35

25-95/25-95

35-120/16-35

25-120/25-120

35-150/35-150

Số boulon

01

01

01, 02

01

01, 02

02