Nhà sản xuất:jappan

Mã sản phẩm:PKTS_PKTS1250

Giá: Call

Trạng thái:Còn hàng

 
ã số KDS
Tên sản phẩm Khung đỡ sứ
Mô tả Phụ kiện theo sứ
Ghi chú  

Hồng Vân - 0932000540

Hồng Vân - 0918507118