Nhà sản xuất:jappan

Mã sản phẩm:PKDN_1230

Giá: Call

Trạng thái:Còn hàng

 
Mã đặt hàng Phạm vi sử dụng
(mm2)
Loại dây Kích thước(mm)
A B C D
OXC Cu-14 6-14 Cu M12 23 4.7 12
 Cu-22 14-22 Cu M14 32 6.2 15
 Cu-38 22-38 Cu M16 36 7.8 17
 Cu-1/0 22-50 Cu M20 42 9 20
Cu -2/0 38-60 Cu M22 45 10 21
Cu-250 50-95 Cu M26 51 13.5 27
Cu-350 95-150 Cu M33 66 19 38
Cu-500 120-240 Cu M35 74 ?21 40
Cu-750 240-400 Cu M45 85 25 49
Cu/Al-1/0 22-50 Cu/Al M20 42 9 20
Cu/Al-2/0 38-60 Cu/Al M22 45 10 21
Cu/Al-250 50-95 Cu/Al M26 51 13.5 27
Cu/Al-350 95-150 Cu/Al M33 66 19 38
Cu/Al-500 120-240 Cu/Al M35 74 21 40
Cu/Al-750 240-400 Cu/Al M45 85 25 49