Nhà sản xuất:jappan

Mã sản phẩm:DCN00_1255

Giá: Call

Trạng thái:Còn hàng

 

Sản phẩm liên quan

 

Đầu cáp ngầm co nhiệt  trung thế 24KV

Nhãn hiệu : M-Seal heat shrink của 3M,RAYCHEM,CEET

   

TÊN GỌI

CHI TIẾT

ĐẦU CÁP NGẦM
24KV - NGOÀI TRỜI

 
 

3 PHA

MHO - 3/24KV 35/50mm2

MHO - 3/24KV 70/95mm2

MHO - 3/24KV 120/150mm2

MHO - 3/24KV 185/240mm2

MHO - 3/24KV 300/400mm2

1 PHA

MHO - 1/24KV 35/50mm2

MHO - 1/24KV 70/95mm2

MHO - 1/24KV 120/185mm2

MHO - 1/24KV 240/400mm2

ĐẦU CÁP NGẦM
24KV - TRONG NHÀ

 
 

3 PHA

MHI - 3/24KV 35/50mm2

MHI - 3/24KV 70/95mm2

MHI - 3/24KV 120/150mm2

MHI - 3/24KV 185/240mm2

MHI - 3/24KV 300/400mm2

1 PHA

MHI - 1/24KV 35/50mm2

MHI - 1/24KV 70/95mm2

MHI - 1/24KV 120/185mm2

MHI - 1/24KV 240/400mm2

Hồng Vân - 0932000540

Hồng Vân - 0918507118