Đầu nối Elbow
423     0
Đầu nối T-Fore
389     0
Đầu nối thẳng
367     0