Đầu nối Elbow
462     0
Đầu nối T-Fore
413     0
Đầu nối thẳng
394     0