Đầu nối Elbow
507     0
Đầu nối T-Fore
442     0
Đầu nối thẳng
425     0