Đầu nối Elbow
723     0
Đầu nối T-Fore
632     0
Đầu nối thẳng
621     0