Đầu nối Elbow
1050     0
Đầu nối T-Fore
980     0
Đầu nối thẳng
922     0