Đầu nối Elbow
840     0
Đầu nối T-Fore
739     0
Đầu nối thẳng
733     0