Đầu nối Elbow
542     0
Đầu nối T-Fore
472     0
Đầu nối thẳng
459     0