Đầu nối Elbow
891     0
Đầu nối T-Fore
795     0
Đầu nối thẳng
776     0