Đầu nối Elbow
566     0
Đầu nối T-Fore
491     0
Đầu nối thẳng
477     0