Đầu nối Elbow
668     0
Đầu nối T-Fore
583     0
Đầu nối thẳng
575     0