Nhà sản xuất:jappan

Mã sản phẩm:PKDN_1224

Giá: Call

Trạng thái:Còn hàng

 
Mã đặt hàng Loại dây dẫn
 (MCM)
Kích thước(mm) Khối lượng
(gram)
A B C D1 D2 d
CĐ-22 22 17 4.3 30 ø6 ø7 M6  
CĐ-1/0 1/0 19 6 38 ø10 ø11 M12  
CĐ-2/0 2/0 20 6 45 ø10 ø14 M14  
CĐ-4/0 4/0 22 7 53 ø10 ø14 M14  
CĐ-350 250-350 28 6.5 65 ø12 ø18 M14  
CĐ-500 400-500 32 7 76 ø13 ø23 M16  
CĐ-800 600-800 40 9 92 ø17 ø26 M20