Nhà sản xuất:jappan

Mã sản phẩm:TBD_1211

Giá: Call

Trạng thái:Còn hàng

 

STT

Mô tả kỹ thuật

Mã  hiệu đặt hàng

Xuất xứ

1

Bộ điều khiển tụ bù

- Điều khiển theo VAR

- Điều khiển theo điện áp

- Điều khiển theo VAR với sự ưu tiên điện áp

C2000

Maysteel/

USA

2

Bộ điều khiển tụ bù,

- Chỉ theo thời gian

- Điều khiển theo thời gian với sự ưu tiên nhiệt độ

- Chỉ theo nhiệt độ

- Điều khiển theo nhiệt độ với sự ưu tiên điện áp

- Điều khiển theo điện áp

- Điều khiển theo thời gian với sự ưu tiên điện áp

- Điều khiển theo thời gian với sự ưu tiên điện áp và nhiệt độ

C1600

Maysteel/

USA

3

Bộ điều khiển tụ bù

- Chỉ theo thời gian

- Chỉ theo điện áp

- Điều khiển theo thời gian với sự ưu tiên điện áp

C1300

Maysteel/

USA

Hồng Vân - 0932000540

Hồng Vân - 0918507118