Nhà sản xuất:jappan

Mã sản phẩm:TBD_1222

Giá: Call

Trạng thái:Còn hàng

 

STT

Mô tả kỹ thuật

Mã hiệu đặt hàng

Xuất xứ

1

MCCB-3P-50A-16kA

T1B160/R50

ABB/Ý

2

MCCB-3P-80A-16kA

T1B160/R80

ABB/Ý

3

MCCB-3P-100A-16kA

T1B160/R100

ABB/Ý

4

MCCB-3P-125A-16kA

T1B160/R125

ABB/Ý

5

MCCB-3P-160A-16kA

T1B160/R160

ABB/Ý

6

MCCB-3P-160A-36kA

T1C160/R160

ABB/Ý

7

MCCB-3P-200A-36kA

T3N250/R200

ABB/Ý

8

MCCB-3P-250A-36kA

T3N250/R250

ABB/Ý

9

MCCB-3P-320A-36kA

T4N320/R320

ABB/Ý

10

MCCB-3P-400A-36kA

T5N400/R400

ABB/Ý

11

MCCB-3P-630A-50kA

T5S630/R630

ABB/Ý

12

MCCB-3P-800A-50kA

S6S800/R800

ABB/Ý

13

MCCB-3P-1000A-50kA

S7S1250/R1000

ABB/Ý

14

MCCB-3P-1250A-50kA

S7S1250/R1250

ABB/Ý

Hồng Vân - 0932000540

Hồng Vân - 0918507118