Nhà sản xuất:jappan

Mã sản phẩm:TBD_1220

Giá: Call

Trạng thái:Còn hàng

 

STT

Mô tả kỹ thuật

Ghi chú

Xuất xứ

1

Fuse link 24kV-3A

Loại K

Mêxico/

Trung Quốc

2

Fuse link 24kV-6A

//

//

3

Fuse link 24kV-8A

//

//

4

Fuse link 24kV-10A

//

//

5

Fuse link 24kV-12A

//

//

6

Fuse link 24kV-15A

//

//

7

Fuse link 24kV-20A

//

//

8

Fuse link 24kV-25A

//

//

9

Fuse link 24kV-30A

//

//

10

Fuse link 24kV-40A

//

//

11

Fuse link 24kV-65A

//

//

12

Fuse link 24kV-100A

//

//

13

Fuse link 24kV-140A

//

//

14

Fuse link 24kV-200A

//

//

Hồng Vân - 0932000540

Hồng Vân - 0918507118