Nhà sản xuất:jappan

Mã sản phẩm:TBD_1221

Giá: Call

Trạng thái:Còn hàng

 

STT

Mô tả kỹ thuật

Ghi chú

Xuất xứ

1

MCB-1P-32A-6kA

IEC 898

Mã lai, Ấn Độ

2

MCB-1P-32A-10kA

//

Mã lai, Ấn Độ

3

MCB-1P-63A-6kA

//

Mã lai, Ấn Độ

4

MCB-1P-63A-10kA

//

Mã lai, Ấn Độ

5

MCB-2P-32A-6kA

//

Mã lai, Ấn Độ

6

MCB-2P-40A-6kA

//

Mã lai, Ấn Độ

7

MCB-2P-50A-6kA

//

Mã lai, Ấn Độ

8

MCB-2P-80A-6kA

//

Mã lai, Ấn Độ

9

MCB-3P+1N-50A-6kA

//

Mã lai, Ấn Độ

10

MCB-3P+1N-80A-6kA

//

Mã lai, Ấn Độ

Hồng Vân - 0932000540

Hồng Vân - 0918507118