Nhà sản xuất:jappan

Mã sản phẩm:TBD_1215

Giá: Call

Trạng thái:Còn hàng

 
CẦU CHÌ ỐNG TRUNG THẾ 24KV ~  35KV  
 Chì ống       2- 4 - 6A - 24Kv 
 Chì ống     10A - 24Kv 
 Chì ống     16A - 24Kv 
 Chì ống     20A - 24Kv 
 Chì ống     25A - 24Kv 
 Chì ống     32A - 24Kv 
 Chì ống     40A - 24Kv 
 Chì ống     50A - 24Kv 
 Chì ống     63A - 24Kv 
 Chì ống     80A - 24Kv 
 Chì ống   100A - 24Kv 
 Chì ống   125A - 24Kv 
 Chì ống   160A ~ 200A - 24Kv 

Hồng Vân - 0932000540

Hồng Vân - 0918507118